{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مطب دندان پزشکی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران محدودی سهروردی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

دستیار دندانپزشک خانم/یک نفر
مجرب 
مسلط کامل به کار دستیاری 
برای شیفت عصر
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02188741322
ارسال نظر