{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

خدمتکار برج مسکونی
ترجیحا متاهل
واقع در زعفرانیه
با بیمه
آبدارچی و خدمات
آقا تا 35 ساله
آراسته 
آشنا به تشریفات
با سابقه کار مرتبط
دارای ضامن معتبر
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر ( داخلی 530-531) تماس حاصل نمایند.
تلفن: 0218748
آدرس ایمیل: hr@dapa.ir
آدرس: تهران، بلوار آفریقا، روبروی پمپ بنزین، خیابان بابک بهرامی، پلاک 10
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری