{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت پترو صنعت عادل جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

کارشناس بازرگانی داخلی خانم
روابط عمومی قوی
رشته مهندسی مکانیک و شیمی
محل خدمت: دفتر مرکزی تهران
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
آدرس ایمیل: psaadv95@gmail.com
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری