{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک موسسه آموزشی زبان انگلیسی برای تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

کارمند اداری خانم
جهت شیفت بعدازظهر
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02166576234
تلفن: 02166576233
ارسال نظر