{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک برند معتبر در صنایع غذایی جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

سرپرست خزانه داری 1 نفر/ آقا
حداقل 3 سال
آشنایی با ضمانت نامه های بانکی و قوانین چک
مسلط به قوانین بانکی
آشنایی با اصول حسابداری
مسلط به امور خزانه داری و صدور سند
ترجیحا آشنا به سیستم نماد ایران
2 حسابدار 1 نفر آقا / خانم حداقل 2 سال
تسلط بر ثبت و صدور اسناد
آشنایی با اصول حسابداری و مالی
آشنایی با قوانین و مقرارات مالیاتی
مسلط به نرم افزارهای حسابداری ترجیحا نماد
3 سرپرست حسابداری 1 نفر آقا / خانم حداقل 5 سال
تسلط به حسابداری مالی ، حقوقی و دستمزد ، انبار ، اموال
مسلط به تهیه گزارشات مالی
مسلط به تهیه و تنظیم گزارشات فصلی ، اظهار نامه ارزش افزوده
تسلط به قوانین مالیاتی و بیمه
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی در قسمت Subject به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
آدرس ایمیل: mm.ploy@yahoo.com

 

ارسال نظر