{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران، واقع در سعادت آباد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

کارمند اداری خانم/10 نفر
منظم و فعال و بشاش و ظاهری آراسته
زیر 32سال
آشنا به کار با word- excel
برای شیفت صبح و عصر
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
آدرس ایمیل: office.inc22@gmail.com
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری