{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت مهندسین مشاور ژئوتکنیک جهت انجام پروژه های خود در تهران به همکاری رده شغلی زیر نیازمند است.

سرپرست کارگاه یک نفر آشنا به حفاری ژئوتکنیک و آزمایش های صحرایی مکانیک خاک مثل اس پی تی-لوفران و…
متقاضیان میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل درج شده در آگهی ارسال نمایند.

اطلاعات تماس: geozamin@yahoo.com

ارسال نظر