{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

کارگاه تولیدی آفاق چوب واقع در شهرک صنعتی خاورانِ تهران در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود به رده شغلی زیر نیازمند است:

سرپرست تولید

متقاضیان واجد شرایط با شماره درج شده در آگهی تماس حاصل نمایند.

تلفن : 09198645886

ارسال نظر