{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت بازرسی بین المللی معتبر واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود به همکاری رده شغلی زیر نیازمند است.

1 کارشناس حقوقی آقا .متخصص در زمینه قرار دادهای داخلی و بین المللی

متقاضیان میتوانند رزومه خود را به آدرس ایمیل درج شده در آگهی ارسال نمایند.

اطلاعات تماس: qc@bsjinspections.com

ارسال نظر