{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت فنی مهندسی معتبر واقع در شهرک صنعتی پرند به منظور تکمیل واحدهای مهندسی،کنترل کیفیت و بازسازی خود از واجدین شرایط ذیل در تهران و البرز به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید:

Capture 2

ارسال نظر