{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت تولیدی صنعتی معتبر فعال در زمینه فنی جهت تکمیل کادر خود در استان قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

Capture 5

ارسال نظر