{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

استخدام شرکت صنعتی معدنی حفاری دژآب فارس شرکت صنعتی معدنی حفاری دژآب فارس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture 6

ارسال نظر