{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت تبلیغاتی امین نوین برای تکمیل واحد اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

منشی 1 نفر/ خانم
متعهد
مسلط به آفیس و نرم افزارهای اداری
با روابط عمومی مناسب
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه و مشخصات خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.
آدرس ایمیل: aminrezagholi88@gmail.com
ارسال نظر