{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک مزرعه پرورش قارچ در استان تهران محدوده منطقه کهریزک به منظور چیدن قارچ از علاقمندان با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

Capture 7

ارسال نظر