{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

کارخانه کاجاران جهت تکمیل کادر خود در واحد بازرگانی فروش خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture1

ارسال نظر