{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

به حسابدار خانم جهت آژانس هواپیمایی در شهر تهران نیازمندیم.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: ۰۲۱۸۸۹۴۸۴۲۶  ۰۲۱۸۸۹۴۸۴۲۸

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری