{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت تولیدی معتبر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر جهت تکمیل کادر خود از استان تهران و خوزستان جهت کار در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر از افراد واجد شرایط از طریق مصاحبه به همکاری دعوت به همکاری می نماید.

Capture5

ارسال نظر