{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت کارخانه جات معتبر،تولید کننده و بازرگان در زمینه تجهیز آشپزخانه های صنعتی در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد الشرایط در ردیف های شغلی زیر در محیطی امروزی و پویا در تهران دعوت به همکاری می نماید.

Capture9

ارسال نظر