{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت بزرگ تولیدی در شهرهای تهران – آمل – ساری – بومهن – رودهن – فیروزکوه – قائمشهر به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

Capture7

ارسال نظر