{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت حمل و نقل بین اللملی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در تهران، اقدام به جذب نیرو با شرایط زیر می نمایند :

Capture1

ارسال نظر