{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت فعال در حوزه IT جهت تکمیل کادر خود در استان تهران واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture3

ارسال نظر