{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت TPM در نظر دارد، در حوزه کاری پروژه بزرگ ایران مال در استان تهران و البرز از افراد واجد شرایط با سابقه کاری لازم و منطبق در حوزه مهندسی معماری با توجه به لحاظ نمودن حقوق مکفی و توافقی دعوت به همکاری نماید.

Capture4

آدرس ایمیل: inter2cctv@gmail.com

تلفن: 02149734,09191062155

ارسال نظر