{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

وب ۲۴ در جهت گسترش تیم فنی خود، برنامه نویس ASP.NET به صورت تمام وقت استخدام می کند، در نظر داشته باشید که شرکت وب ۲۴ به عنوان یکی از شرکتهای قدیمی و موفق در زمینه طراحی سایت، جهت پشتیبانی و توسعه پروژه های موفق و قدیمی خود به حداقل ۲ نفر نیروی ASP.NET Webform در تهران نیازمند است:

Capture3

ارسال نظر