{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت تولیدی بازرگانی در زمینه تجهیزات روشنایی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،محدوده دروازه دولت از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture1

ارسال نظر