{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت معتبر و بین المللی، فعال در حوزه انرژی جهت توسعه فعالیت ها و پروژه های خود در استان تهران واقع در غرب تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture1

ارسال نظر