{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت مدیریت پروژه نیروگاه های سولار جهت تکمیل کادرIT خود در استان تهران،واقع در محدوده چهارراه ولیعصر از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture1

ارسال نظر