{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت آلمانی لئونیکس در راستای تکمیل پرسنل دفتر استان تهران از افراد واجد شرایط زیر به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید.

Capture9

ارسال نظر