{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک واحد صنعتی تولیدی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،واقع در شهرک صنعتی پرند از افراد واجد شرایط زیر با حقوق و مزایای مکفی دعوت به همکاری می نماید.

Capture5

ارسال نظر