{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت طرح و توسعه اتصال یکپارچه فعال در زمینه ارائه راهکارهای نوین مخابراتی به سازمانها جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture2

ارسال نظر