{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شهرداری جم در نظر دارد به منظور تکمیل کادر عملیاتی آتش نشانی از طریق برگزاری آزمون های عملی، ورزشی و معاینات جسمانی طی مراحل گزینش بر اساس شرایط ذیل استخدام نماید.

الف: شرایط عمومی

– تابعیت و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

– دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته های آتش نشانی، فنی و مهندسی

– عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن پیشینه کیفری (سوسابقه) برابر گواهی مراجعه ذیصلاح

– دارا بودن حداقل سن ۲۰ سال و حداکثر ۲۷ سال (متولدین ۱۳۷۰ به بعد)

– دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه به استثناء معافیت پزشکی

– برخورداری از سلامت کامل روانی و آمادگی جسمانی و عدم اعتیاد به موادمخدر برابر گواهی پزشک معتمد سازمان (مرکز معاینات نیروی انتظامی

ب: شرایط اختصاصی

– دارا بودن حداقل ۱۷۰ سانتیمتر قد

– بومی شهر جم در اولویت می باشند

– فرزندان شهد، مفقودین، جانبازان از اولیت برخوردار می باشند (با ارائه اصل معرفی نامه معتبر)

ج: مفاد آزمون

– آزمون علمی: معارف اسلامی، ادبیات و زبان فارسی، انگلیسی، تخصصی آتش نشانی، هوش و شخصیت

– آزمون عملی و ورزشی: انعطاف پذیری، بارفیکس، دو ۹*۴ متر، دو ۴۵ متر، دو ۵۴۰ متر، دراز سیت و قدرت سرپنجه، پرش طول

آزمون علمی یکشنبه ۹۷/۵/۷ ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات شهرداری جم برگزار می گردد.

د: مدارک مورد نیاز در زمان حضور در آزمون

– اصل شناسنامه عکس دار

– اصل آخرین مدرک تحصیلی

– اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت غیر پزشکی

– اصل کارت ملی

– یک قطعه عکس تمام رخ ۴*۳ جدید

– همراه داشتن اصل و تصویر کارت یا معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت فرزندان شاهد و ایثارگران

ه: نحوه ثبت نام

– مراجعه به امور اداری شهرداری جم

تذکرات

– مراحل آزمون به ترتیب ابتدا آزمون علمی و سپس آزمون عملی (ورزشی) و تست سلامت جسمانی می باشد. داوطلبینی مجاز به حضور در مرحله دوم می باشند که در مرحله اول (آزمون علمی) امتیاز لازم را کسب کرده باشند.

– چنانچه در حین مراحل پذیرش و پس از آن ثابت شود که هرگونه مدارک ارائه شده و یا اظهارات داوطلب خلاف واقع باشد از ادامه مراحل پذیرش جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ارسال نظر