{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از کلیه واجدین شرایط جهت تصدی شغل مدیر مالی از استان تهران جهت همکاری در هشتگرد دعوت به همکاری می نماید.

Capture

ارسال نظر