{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت بازاریابی میراث نفیس دستها جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر جهت همکاری به صورت تمام وقت دعوت به عمل می آورد.

Capture

ارسال نظر