{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مهندسی سیستم یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت جهت تکمیل کادر خود در تهران ، قم ، فارس (مرودشت) ،هرمزگان و گلستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture

وبسایت: www.sys-yaas.com

آدرس ایمیل: HR@SYS-YAAS.COM

 

ارسال نظر