{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک واحد معتبر تولید پوشاک جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture

ارسال نظر