{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد (پارس) جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر از طریق مصاحبه دعوت به همکاری می نماید.

Capture

ارسال نظر