{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت بین المللی مهندسی بازرسی کالا و فنی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران در محدوده میدان آرژانتین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture

ارسال نظر