{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت ماداکتو تولید کننده ی گیت های کنترل تردد و سیستم حضور غیاب جهت تکمیل منابع انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی زیر دعوت به همکاری میکند.

Capture

ارسال نظر