{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت چهار ستون زعفرانیه(مرکز خرید گالریا) جهت تکمیل کادر خود از مدیران توانمند، خلاق و پویا جهت تصدی پست های ذیل در استان تهران (واقع در شمال تهران) از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture

ارسال نظر