{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت معتبر بازرگانی (نویان نگین پارسیان)،از شرکتهای پیشتاز در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی جهت تکمیل کادر فنی و اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط در سمت های سازمانی زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture

ارسال نظر