{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت هولدینگ ساختمانی معتبر در منطقه یک در زمینه مدیریت نقدینگی جهت تکمیل کادر خود در واحد مالی در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

Capture

ارسال نظر