{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل پرسنل کارخانه خود در استان تهران،واقع در شهرک صنعتی شمس آباد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture

ارسال نظر