{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت چهارستون زعفرانیه (واقع در شمال تهران) از مدیر توانمند، خلاق و پویا جهت تصدی پست مدیر روابط عمومی و امور مشتریان، دعوت به همکاری می نماید.

Capture

ارسال نظر