{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت ساختمانی پایاساز جهت تکمیل کادر کارگاهی از استان تهران جهت محل پروژه استان گلستان شهرستان کلاله از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture

ارسال نظر