{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

نویان انرژی برد کیان قشم جهت تکمیل پرسنل فروش کادر خود در استان تهران ، خیابان سهروردی از افراد واجد شرایط در ردیف های شغلی زیر ترجیحا ساکن شرق تهران دعوت به همکاری می نماید.

Capture

ارسال نظر