{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در تهران در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture

آدرس ایمیل: info@zafaraniehplaza.com

تلفن: 09901168331

ارسال نظر