{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت دهکده جهانی جهت تکمیل کادر مهندسی و کادر فنی خود، از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران، محدوده پونک دعوت به همکاری می نماید.

Capture

وبسایت: otolux.ir

آدرس ایمیل: OTOLUX23@GMAIL.COM

ارسال نظر