انفجار ناگهانی یک دستگاه ون پشت چراغ قرمز + فیلم

خودرو حامل گاز مایع بعد از روشن کردن سیگار توسط یکی از سرنشینان ، منفجر شد.

انفجار ناگهانی یک دستگاه ون پشت چراغ قرمز + فیلم

خودرو حامل گاز مایع بعد از روشن کردن سیگار توسط یکی از سرنشینان ، منفجر شد.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها