مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه صنعتی شریف پاسخ داد؛

جدیدترین جزییات در خصوص ناآرامی های دانشگاه شریف

دکتر نوبهاری مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه صنعتی شریف درخصوص ناآرامی‌های دانشگاه گفت: خروج دانشجویان از حدود ۶ بعد از ظهر روند تندتری گرفت و تجمعات بیرونی امکان خروج دانشجویان را با محدودیت روبه‌رو کرد. اصل ماجرا چیزی که در حال انتشار است نیست و متاسفانه شایعات باعث شده روند خروج تعداد کمی از دانشجویان و اساتید با کندی پیش برود.

جدیدترین جزییات در خصوص ناآرامی های دانشگاه شریف

دکتر نوبهاری مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه صنعتی شریف درخصوص ناآرامی‌های دانشگاه گفت: خروج دانشجویان از حدود ۶ بعد از ظهر روند تندتری گرفت و تجمعات بیرونی امکان خروج دانشجویان را با محدودیت روبه‌رو کرد. اصل ماجرا چیزی که در حال انتشار است نیست و متاسفانه شایعات باعث شده روند خروج تعداد کمی از دانشجویان و اساتید با کندی پیش برود.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها