{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

ویدیوی کامل خروج ظریف از سازمان ملل پس از گفت و گوی پلیس برای راهنمایی او که از کدام خروجی خارج شود را ببینید. پیش از این برخی رسانه های ضد ایرانی به دروغ و با تقطیع ویدیو نوشته بودند که ظریف را نگذاشته اند حتی از سازمان ملل خارج شود.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها