{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

معترضان هنگ کنگی در فروشگاهی در ادامه اعتراضات خود پرچم چین را آتش زدند .نیروهای پلیس هنگ کنگ به منظور مقابله با این اعتراضات اقدام به پرتاب گاز فلفل به سمت تظاهرکنندگان کردند.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها